Županijski glasnik - 04/21

"Županijski glasnik" broj 4/21., Osijek, 29. ožujka 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

124. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

125. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

126. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

127. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

128. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

129. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini

130. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

131. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije

132. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije

133. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine

134. Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine

135. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini

136. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini

137. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

138. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

139. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

140. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

141. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata

142. Zaključak o donošenju Pormetnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

143. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

144. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti

145. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

146. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

147. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2020. godini

148. Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

149. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije

150. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

 

AKTI ŽUPANA

151. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele potpore poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

152. Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

153. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za autizam, Osijek

154. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

155. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

156. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

157. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

158. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

159. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bilje, Bilje

160. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

161. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci

162. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

163. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

164. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

165. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

166. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž

167. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje

168. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

169. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

170. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

171. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

172. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski

173. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

174. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

175. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

176. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

177. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

178. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

179. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

180. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

181. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

182. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

183. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

184. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

185. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

186. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

187. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo

188. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug

189. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

190. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

191. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Čeminac

192. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

193. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

194. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

195. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

196. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

197. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

198. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Popovac, Popovac

199. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

200. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

201. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

202. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

203. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

204. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

205. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

206. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

207. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

208. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

209. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

210. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

211. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

212. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

213. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije Osijek, Osijek

214. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

215. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

216. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

217. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Osijek, Osijek

218. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

219. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

220. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

221. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Dalj, Dalj

222. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

223. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

224. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

225. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo

226. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

227. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

228. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

229. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

230. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma Osijek, Osijek

231. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek, Osijek

232. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku i imenovanju njegovih članova

233. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije

Top