Županijski glasnik - 03/21

"Županijski glasnik" broj 3/21., Osijek, 18. ožujka 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

89. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

90. Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije za lovnu godinu 2021./2022.

91. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

92. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

93. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u zdravstvu

94. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

95. Rješenje o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njegovih članova

96. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

97. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

98. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zrinki Ivanišević, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

99. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lenče Kramar, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

100. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mladenu Kovačeviću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belog Manastira

101. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željki Milinković, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belog Manastira

102. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Spomenki Drašinac-Kurtagić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

103. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Josipi Grgas, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

104. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Kati Kelava-Kukučka, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

105. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Perici Kovačiću, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

106. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miroslavi Matić-Mandić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

107. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdenki Tokić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području grada Đakova

108. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ružici Nikolić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Punitovciza obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Punitovci

109. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Dadić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Strizivojna

110. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Moniki Čeri-Varga, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Čepin

111. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Andrei Pandžić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Čepin

112. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sandri Glumac Tešankić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

113. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vladimiru Haringu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

114. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasni Hauzer, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Belog Manastira

115. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Marku Antunoviću, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Đakova

116. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mandici Galović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

117. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasminki Leko, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

118. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dragiši Staniću, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

119. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" na području Općine Čepin

120. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Grada Belog Manastira

121. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Osnovnoj školi Cvjetno Briješće

122. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Dječjem vrtiću Hlapić Semeljci

AKT RADNOG TIJELA

123. Odluka o Prostornom Planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Top