Županijski glasnik - 01/21

"Županijski glasnik" broj 1/21., Osijek, 8. veljače 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije

2. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije

3. Zaključak o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

4. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

5. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

6. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

7. Zaključak o prestanku važenja Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije i Plana civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije

8. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2020. godine

9. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. godine

10. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

 
AKTI ŽUPANA

11. Pravilnik o mjerilima i načinu dodjele pomoći jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

12. Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe i korištenju mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije

13. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

14. Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

15. Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

16. Plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

17. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2021. godinu i imenovanju njegovih članova

18. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu za 2021. godinu i imenovanju njegovih članova

19. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju člana i zamjenika člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

20. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

22. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

23. Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Slobodankom Grgurić, dr. med. spec. obiteljske medicine

24. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" na području Općine Čepin

25. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ivanom Balekić, dr. med. dent.

 

Top