Županijski glasnik - 10/20

"Županijski glasnik" broj 10/20., Osijek, 8. rujna 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

314. Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

315. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Županije

316. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

317. Rješenje o razrješenju pročelnice Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

318. Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

319. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

320. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje usluge smještaja, sa sjedištem na području Osječko-baranjske županije

321. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

322. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

323. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

324. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

325. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

326. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" i imenovanju njegovih članova

327. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Tima za provedbu projekata energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i imenovanju njegovih članova

328. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

329. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za stručno vrednovanje investicijskih projekata

330. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/133 - "Tenja" i imenovanju njegovih članova

331. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/152 - "Baranjsko Petrovo Selo" i imenovanju njegovih članova

332. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj broj XIV/158 - "Kneževi Vinogradii i imenovanju njegovih članova

333. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/131 - "Silaš i imenovanju njegovih članova

334. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/160 - "Karanac" i imenovanju njegovih članova

335. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Našica

336. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Kneževi Vinogradi

337. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Kati Bekina, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Bizovac

338. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Kati Viduka, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Darda

339. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Radmili Matoša, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Darda

340. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Darku Vrtariću, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Đakova

341. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jadranki Fröhlich, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

342. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zrinjki Dananić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

343. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Višnji Kurevija, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Erdut

344. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ani Birtić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

345. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dubravki Holjevac, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

346. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Goranki Balaban, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

347. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdenki Turalija, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

348. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Brigiti Karl, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Belišća

349. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasni Tušek-Lončarić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

350. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Tihomiru Plavšiću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

351. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dijani Tomičić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

352. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Aleksandri Maravić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Valpova

353. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Brankici Petelin, dr. med. spec. infektologije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Podgorač

354. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branku Mandiću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca

355. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Đurđici Salaški, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Valpova

356. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sanji Mihaljčić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

357. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Glavaš, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijek

358. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Aleksandri Škulje Radeljak, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijek

359. Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" na području Grada Osijeka


AKT RADNIH TIJELA

360. Poslovnik o radu Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

Top