Županijski glasnik - 03/20

"Županijski glasnik" broj 3/20., Osijek, 10. travnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

64. Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

65. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Osječko-baranjskoj županiji

66. Pravilnik o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe i korištenju mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije

67. Zaključak o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

68. Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek

69. Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

70. Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

71. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

72. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

73. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

74. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije

75. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije

76. Rješenje o određivanju potpisnika računa za posebne namjene Osječko-baranjske županije za provođenje projekta "ADOBE"

77. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ireni Radin Nujić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

78. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Pollak-Haring, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

79. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonimiru Mihaljeviću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

80. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ines Baždar Spajić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

81. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Budimir, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

82. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Valentini Hečimović, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

83. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Šandoru Pöc, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi

84. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Općine Erdut

85. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Grada Osijeka

86. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Grada Osijeka

87. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" na području Općine Čepin

88. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" na području Grada Osijeka

89. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Dijanom Tomičić, dr. med. dent.

90. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Općine Erdut

91. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Grada Osijeka

92. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

93. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

94. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

95. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

96. Zaključak o davanju suglasnosti Hrvatskim vodama na izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena investitora

 

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

97. Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

98. Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

99. Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

100. Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

101. Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

102. Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

103. Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

104. Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

105. Završni račun Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

106. Završni račun Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

 

OSTALO

107. Dodatak 1. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

108. Kolektivni ugovor za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek

109. Odluka Vodovoda Osijek d.o.o. o odgađanju primjene Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga

 

Top