Županijski glasnik - 17/19

"Županijski glasnik" broj 17/19., Osijek, 31. prosinca 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

638. Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

639. Odluka o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije

640. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Maji Šušnjara, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

641. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući "Željka Franjić" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

642. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Svetlani Pešić, dr. med. spec. Ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Belog Manastira

643. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonku Kajiću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Đurđenovac

644. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Metus"

645. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)" i imenovanju  njegovih članova

646. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godini

647. Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top