Županijski glasnik - 16/19

"Županijski glasnik" broj 16/19., Osijek, 27. prosinca 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKT SKUPŠTINE

620. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek

621. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek

622. Odluka o zaduživanju Osječko-baranjkske županije za sufinanciranje Projekta Energetska učinkovitost K 3018 01 Energetska učinkovitost

AKTI ŽUPANA

623. Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Županije

624. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

625. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije

626. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije

627. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

628. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

629. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije

630. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

631. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

632. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije

633. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

634. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje Osječko-baranjske županije

635. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

636. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

637. Pravilnik o unutarnjem redu Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

Top