"Županijski glasnik" broj 12/19., Osijek, 5. studenoga 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

439.  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županijedluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

440.  Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdavlja Osijek

441.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

442.  Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2019./2020.

443.  Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Vladimir Nazor, Čepin, u dijelu koji se odnosi na Područnu školu Briješće

444.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

445.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

446.  Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

447.  Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije

448.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini

449.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2018./2019.

450.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u mandatu 2015. - 2019. godine

451.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

452.  Zaključak o prihvaćanju Informacije o sudjelovanju na 2. Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020 projektnim  prijedlozima čiji je nositelj odnosno partner Osječko-baranjska  županija 

453.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije

454.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

455.  Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2018. godinu

456.  Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2018. godinu

457.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Beli Manastir Branki Zadol, dr. med. spec. pedijatrije

458.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Beli Manastir Strahinji Jančiću, dr. med. dent.

459.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Donji Miholjac Nežici Špoljarić, dr. med. dent.

460.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Donji Miholjac Brankici Brlić Tarbuk, dr. med.

461.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Đakovo Jasmini Vuković, dr. med. spec. pedijatrije

462.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Manueli Šegec, dr. med., spec. obiteljske medicine

463.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Tanji Paun, dr. med., spec. obiteljske medicine

464.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Nataši Stanišić, dr. med., spec. obiteljske medicine

465.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Jasmini Milić Pavlov, dr. med. dent.

466.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Mariji Bunjevac Sobol, dr. med. dent.

467.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Tajani Topalović, dr. med. dent.

468.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek Maji Hitner Vajnberger, dr. med. dent.

469.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Luki Čokoliću, dr. med. dent.

470.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Hrvoju Kršeku, dr. med. dent.

471.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osijek prim. mr. sc. Maji Štimac, dr. med., spec. pedijatrije

472.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Valpovo Stipi Čikešu, dr. med. dent.

473.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Valpovo Ani Popić, dr. med. dent.

474.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Valpovo Nikoli Mrkaja, dr. med. dent.

475.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Našice

476.  Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

477.  Zaključak o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske županije

478.  Zaključak povodom razmatranja zahtjeva PAN - Papirne industrije - TRGOPROMET d.d. u stečaju iz Đakova za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Đakovo kao kulturnog dobra

479.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2019. godine 

480.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2019. godine 

481.  Rješenje o razrešenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

AKTI ŽUPANA

482.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

483.  Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

484.  Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 

485.  Rješenje o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova


OSTALO

486.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

487.  Memorandum o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i pokrajine Sečuan, Narodna Republika Kina o uspostavljanju prijateljstva i suradnje

 

 


 

 

 

Top