Županijski glasnik - 11/19

"Županijski glasnik" broj 11/19., Osijek, 22. listopada 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

419. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

420. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Prpić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

421. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sabini Galić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

422. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vlatki Pešo Jakić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

423. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Seleši Vorih, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

424. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nadi Mihaljčić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

425. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

426. Rješenje o izmjenama i dopuni Rješenja o osnivanju Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

427. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za humanitarno razminiranje

428. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

429. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za stručno vrednovanje investicijskih projekata

430. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

431. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

432. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" i imenovanju njegovih članova

433. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja i člana Tima za palijativnu skrb Osječko baranjske županije

434. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

435. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine

436. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

437. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnice uprave za sustav kvalitete u Timu za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

438. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Top