"Županijski glasnik" broj 9/19., Osijek, 29. srpnja 2019.

 S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

265. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

266. Odluka o načinu određivanja broja ordinacija za obavljanje djelatnosti domova zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

267. Odluka o prestanku Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije

268. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

269. Zaključak o prihvaćanju Strateških smjernica kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019. - 2024.

270. Zaključak o donošenju Programa provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. - 2020. godine na području Osječko-baranjske županije

271. Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije

272. Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije

273. Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

274. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

275. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2018. godinu

276. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2019. godinu (1. 1. 2019. - 30. 4. 2019.)

277. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2018. godinu

278. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2018. godinu

279. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu EKOS d.o.o. Osijek za 2018. godinu

280. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2018. godinu

281. Zaključak povodom razmatranja Izvješa o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2018. godini

282. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2018. godinu

283. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2018. godinu

284. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2018. godini

285. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

286. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

287. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

288. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

289. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

290. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Bilje, Bilje

291. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

292. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Budrovci, Budrovci

293. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Dalj, Dalj

294. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Darda, Darda

295. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

296. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

297. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Draž, Draž

298. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Drenje, Drenje

299. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

300. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

301. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Gorjani, Gorjani

302. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

303. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

304. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

305. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

306. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

307. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

308. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

309. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

310. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

311. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

312. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

313. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

314. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

315. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

316. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

317. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

318. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Laslovo, Laslovo

319. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Lug, Lug

320. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

321. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

322. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Matija Gubec", Čeminac

323. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

324. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

325. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

326. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

327. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

328. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

329. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Popovac, Popovac

330. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

331. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

332. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Šećerana, Šećerana

333. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

334. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

335. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

336. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

337. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

338. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

339. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

340. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

341. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

342. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

343. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

344. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

345. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut I. gimnazije Osijek, Osijek

346. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut II. gimnazije Osijek, Osijek

347. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut III. gimnazije Osijek, Osijek

348. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Medicinske škole Osijek, Osijek

349. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Obrtničke škole Osijek, Osijek

350. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

351. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

352. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

353. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Dalj, Dalj

354. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

355. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

356. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

357. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Valpovo, Valpovo

358. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

359. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

360. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek

361. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

362. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

363. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek, Osijek

364. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednjoškolskog đačkog doma Osijek, Osijek

365. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku kojom se usklađuje djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

366. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku kojom se usklađuje djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

367. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma zdravlja Valpovo

368. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta Doma zdravlja Đakovo

369. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Robnog centra trgovačkog društva za trgovinu na veliko i malo d.o.o. iz Križevaca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

370. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2019. godine

371. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti ''Proračunska zaliha'' Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2019. godine

 

AKTI ŽUPANA

372. Plan mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije za lovnu godinu 2019./2020.

373. Izmjene i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

374. Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

375. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Đakova

376. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

377. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi 3"

378. Rješenje o određivanju službenika Osječko-baranjske županije ovlaštenih za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

379. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Zvonimirom Mihaljevićem, dr. med. dent.

380. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirjanom Jakobović, dr. med. dent.

381. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Metus"

382. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

 

Top