31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 08/19

"Županijski glasnik" broj 8/19., Osijek, 3. srpnja 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

230. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

231. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine

232. Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020. - 2024. godine

233. Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

234. Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

235. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

236. Izmjene Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

237. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš

238. Zaključak o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta ''Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada''

239. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

240. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
-       Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije

241. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2018. godinu

242. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2018. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2019. godinu

243. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2018. godinu

244. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2018. godinu

245. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

246. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

247. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2018. godini

248. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2018. godinu

249. Zaključak o prihvaćanju Informacije o provedbi izvanrednih tretmana dezinsekcije komaraca na području Osječko-baranjske županije

250. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Osijek

251. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir

252. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac

253. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Našice

254. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Opće županijske bolnice Našice

255. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku


AKTI ŽUPANA

256. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

257. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

258. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

259. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Semeljci

260. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Izgradnja školske športske dvorane u Selcima Đakovačkim'' i imenovanju njegovih članova

261. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miroslavu Dragašu, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Belog Manastira

262. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jovani Dragaš, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Belog Manastira

263. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdenku Salaiću, dr. med. spec. medicine rada za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada

264. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nataši Petrović, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Darda

 

Top