Županijski glasnik - 07/19

"Županijski glasnik" broj 7/19., Osijek, 14. lipnja 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

170. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

171. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

172. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

173. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

174. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

175. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

176. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

177. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2018. godini

178. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

179. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2018. godini

180. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

181. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2019. godine

182. Zaključak povodom razmatranja Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2019. godine

 
AKTI ŽUPANA

183. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

184. Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Povjerenstvu za procjenu stambenih jedinica i njegovog zamjenika

185. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za unaprjeđenje investicijskog okruženja

186. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

187. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

188. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

189. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

190. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek

191. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo

192. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac

193. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice

194. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac

195. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj

196. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

197. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir

198. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek

199. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek

200. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek

201. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek

202. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

203. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek

204. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek

205. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek

206. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir

207. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

208. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek

209. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

210. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek

211. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir

212. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi ''Kontesa Dora'', Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2019./2020.

213. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''August Harambašić'', Donji Miholjac na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2019./2020.

214. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'', Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2019./2020.

215. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2019./2020.

216. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za školsku godinu 2019./2020.

217. Zaključak o davanju suglasnosti Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za školsku godinu 2019./2020.

218. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2019./2020.

219. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2019./2020.

220. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek na predloženu cijenu obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2019./2020.

221. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Josipom Česom, dr. med. dent.

222. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Breber"

223. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Alenom Stojanovićem, dr. med. spec. obiteljske medicine

224. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

225. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald''

226. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Natašom Pfeifer, dr. med. spec. obiteljske medicine

227. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željku Maraviću, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća

228. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vlasti Salaić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća


AKT PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE

229. Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Vijeća mađarske nacionalne manjine osječko-baranjske županije

Top