31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 05/19

"Županijski glasnik" broj 5/19., Osijek, 22. svibnja 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

104. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

105. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

106. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

107. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini na području Osječko-baranjske županije

108. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

109. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

110. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu

111. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

112. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

113. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

114. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

115. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

116. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine za 2018. godinu

117. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2019. godine

118. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2019. godine

AKTI ŽUPANA

119. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne i opće poslove Osječko-baranjske županije

120. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

121. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

122. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju radnih tijela

123. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

124. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta "Županija-prijatelj djece" i imenovanju njegovih članova

125. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravstvo

126. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma

127. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

128. Rješenje o visini koncesijske naknade Karolini Miklić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

129. Rješenje o visini koncesijske naknade Đuri Radoševiću, dr. med. dent. za obavljanje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na osnovi koncesije

130. Rješenje o visini koncesijske naknade Dini Včeva, dr. med. za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na osnovi koncesije

131. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Đurom Radoševićem, dr. med. dent.

132. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

133. Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Dinom Včeva, dr. med.

134. Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Karolinom Miklić, dr. med. spec. obiteljske medicine

135. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirjanom Jakobović, dr. med. dent.

136. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IX. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

137. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Vouk, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Osijeka

138. Zaključak o poništenju Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Branki Kukić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

Top