Županijski glasnik - 03/19

"Županijski glasnik" broj 3/19., Osijek, 5. ožujka 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

43. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. (za razdoblje 2011. - 2018.)

44. Zaključak o donošenju Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
-    Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine

45. Zaključak o donošenju Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
-    Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

46. Zaključak o donošenju Komunikacijske strategije Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
-    Komunikacijska strategija Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

47. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

48. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

49. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

50. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

51. Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

52. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

53. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

54. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2018. godine

55. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2018. godine


AKTI ŽUPANA

56. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe velike sportske manifestacije ''Pannonian Challenge'' i imenovanju njegovih članova

57. Rješenje o određivanju službenika Osječko-baranjske županije ovlaštenog za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

58. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

59. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Željka Franjić"

 

Top