31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 16/13

"Županijski glasnik" broj 16/13., Osijek, 31. prosinca 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

523.    Odluka o promjeni naziva Galerije likovnih umjetnosti, Osijek

524.    Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

525.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

526.    Akcijski plan za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

527.    Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

528.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/156 - "Bilje"

529.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/184 - "Kopačevo"

530.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/185 - "Vardarac"

531.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

532.    Rješenje o izmjeni Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave

533.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji

534.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije

535.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

536.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. godini
-    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. godini

537.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Zaštita od širenja klasične svinjske kuge u prekograničnom području kroz poboljšanje higijenskih standarda i edukaciju farmera - STOP CSF"

538.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2013. godine

539.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi akcijskih planova za provedbu nacionalnih strategijskih dokumenata za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije

540.    Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

541.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek

542.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka


AKTI ŽUPANA

543.    Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

544.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka odobravanja potpora za poticanje razvoja poduzetništva iz Proračuna Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

545.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

546.    Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Osječko-baranjskoj županiji

547.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

548.    Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-    baranjskoj županiji
-    Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županijiAKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

549.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

550.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

551.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

552.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

553.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

554.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

555.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

556.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

557.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

558.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

559.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

560.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

561.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

562.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

563.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

564.    Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

565.    Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

566.    Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

567.    Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

568.    Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

569.    Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

570.    Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

571.    Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

572.    Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu


OSTALO

573.    Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji

Top