Županijski glasnik - 14/13

"Županijski glasnik" broj 14/13., Osijek, 12. prosinca 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

469.    Rješenje o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave

470.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Gimnaziju Beli Manastir

471.    Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

472.    Rješenje o imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

473.    Rješenje o imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

474.    Rješenje o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

475.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije

476.    Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije

477.    Rješenje o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela

478.    Rješenje o imenovanju člana Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije

479.    Rješenje o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

480.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije

481.    Rješenje o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

482.    Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

483.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

484.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

485.    Zaključak povodom razmatranja izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

486.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

487.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije

488.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

489.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini

490.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.

491.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.

492.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2012./2013.

493.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2012./2013.

494.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine

495.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine


AKTI ŽUPANA

496.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

497.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anastaziji Bukarici za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka


AKTI RADNIH TIJELA

498.    Izvješće Mandatne komisije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

499.    Odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

500.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top