Županijski glasnik - 12/13

"Županijski glasnik" broj 12/13., Osijek, 21. studenoga 2013.


S A D R Ž A J


AKTI ŽUPANA

436.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije

437.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije

438.    Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

439.    Plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena županijskih tijela Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

440.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

441.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

442.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

443.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž

444.    Rješenje o prijenosu opreme iz Projekta Wine Tour jedinicama lokalne samouprave

445.    Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije

446.    Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije

447.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

448.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

449.    Zaključak o donošenju Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2013. do 2014. godine


AKTI RADNIH TIJELA

450.    Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

451.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

452.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top