31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 10/13

"Županijski glasnik" broj 10/13., Osijek, 7. listopada 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE


410.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

411.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

412.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije

413.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela

414.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine

415.    Odluka o izmjenama Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije

416.    Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine

417.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

418.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu sloboda i prava građana

419.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske

420.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

421.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o žetvi i otkupu pšenice roda 2013. godine na području Osječko-baranjske županije

422.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije

423.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije

424.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

425.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2012. godinu

426.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2012. godinu

427.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2012. godinu

428.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije

429.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2011. i 2012. godini

430.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini

431.    Zaključak o potpori inicijativi za utvrđivanje posebnog statusa grada Vukovara

Top