Županijski glasnik - 09/13

"Županijski glasnik" broj  9/13., Osijek, 20. rujna 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

394.    Odluka o osnivanju Osnovne škole Satnica Đakovačka

395.    Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne škole Satnica Đakovačka


AKTI ŽUPANA

396.    Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

397.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

398.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

399.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

400.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

401.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu odobrenog projektnog prijedloga PANNONIAN BEE

402.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir

403.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Beli Manastir

404.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

405.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Čepin

406.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Matom Vlainićem

407.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s     Mirjanom Emert, dr.med.dent.

408.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Općine Čepin


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

409.    Plan brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top