Županijski glasnik - 07/13

"Županijski glasnik" broj  7/13., Osijek,  6. kolovoza 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

325.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

326.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije

327.    Odluka o financiranju pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

328.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

329.    Rješenje o prijenosu opreme i objekata u vlasništvo osnovnih i srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije

330.    Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

331.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

332.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

333.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

334.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

335.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije

336.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

337.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2012. godini

338.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2012. godinu

339.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2012. godinu

340.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2012. godinu

341.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2012. godinu

342.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2012. godinu

343.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2012. godinu

344.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2012. godinu

345.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2012. godinu

346.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2012. godini

347.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

348.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

349.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

350.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2012. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2013. godinu

351.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini

352.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

353.    Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2014. do 2017. godine

-    Sporazum o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2014. do 2017. godine


AKTI ŽUPANA

354.    Pravilnik o sufinanciranju projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" na području Osječko-baranjske županije

355.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Čeminac

356.    Rješenje o dopuni Rješenja o osnivanju Tima za provedbu projekta "Dravis 3" i imenovanju njegovih članova

357.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac

358.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac

359.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d., Darda

360.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d., Darda

361.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d., Osijek

362.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d., Osijek

363.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

364.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

365.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir

366.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

367.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo

368.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Našice

369.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

370.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

371.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

372.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

373.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarne Osijek

374.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarne Beli Manastir

375.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarne Đakovo

376.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

377.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

378.    Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

379.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

380.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Pacovski-Erhard za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

381.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Višnjom Kurevija, dr.med.

382.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Borkom Rnjak, dr.med.

383.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Jasnom Cupec, dr.med.dent.


AKTI RADNIH TIJELA

384.    Izvješće Mandatne komisije
 

Top