Županijski glasnik - 05/13

"Županijski glasnik" broj  5/13., Osijek,  5. srpnja 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

272.    Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Dravis 3" i imenovanju njegovih članova

273.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

274.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

275.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

276.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

277.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

278.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Petlovac

279.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

280.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Belog Manastira i Općine Bizovac

281.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek za školsku godinu 2013./2014.

282.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike glazbene škole za 2013./2014. školsku godinu

283.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Vlatkom Pešo Jakić, dr.med.dent.

284.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

285.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Đurđenovac

286.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2013./2014.

287.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Medicinske škole Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2013./2014.

288.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus"

289.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic" čiji je nositelj tima Tonka Jambrečina

290.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic" čiji je nositelj tima Karolina Tot

291.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

292.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2013./2014. školsku godinu

293.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo o iznosu participacije za školsku godinu 2013./2014. roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu

294.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice o iznosu participacije za školsku godinu 2013./2014. roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole

295.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim glazbenim odjelima za školsku godinu 2013./2014.

296.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Feričanci

297.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Podgorač

298.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

299.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dušku Karanoviću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca


AKTI RADNIH TIJELA

300.    Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

301.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije

Top