Županijski glasnik - 03/13

"Županijski glasnik" broj  3/13., Osijek,  12. ožujka 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE


 35.    Plan razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2013. do 2017. godine

 36.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
 
 37.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije Osijek, Osijek

 38.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

 39.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

 40.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

 41.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

 42.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

 43.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

 44.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Osijek, Osijek

 45.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

 46.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

 47.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

 48.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

 49.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

 50.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

 51.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Dalj, Dalj

 52.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

 53.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek
 54.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

 55.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

 56.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

 57.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

 58.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

 59.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

 60.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

 61.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

 62.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

 63.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo

 64.    Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma, Osijek

 65.    Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek, Osijek

 66.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

 67.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

 68.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

 69.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

 70.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo

 71.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

 72.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

 73.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

 74.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

 75.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

 76.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bilje, Bilje

 77.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Čeminac, Čeminac

 78.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

 79.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž

 80.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

 81.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

 82.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug

 83.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Popovac, Popovac

 84.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

 85.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

 86.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

 87.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

 88.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

 89.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića, Viljevo

 90.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

 91.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

 92.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

 93.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci

 94.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje

 95.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

 96.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

 97.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

 98.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

 99.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

100.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

101.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

102.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

103.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

104.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

105.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

106.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

107.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

108.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

109.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

110.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

111.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

112.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

113.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

114.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

115.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

116.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

117.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

118.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti, Osijek

119.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine

120.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

121.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

122.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

123.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije

124.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

125.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije

126.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini

127.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini i provedbi godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

128.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

129.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2012. godine

130.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2012. godine

131.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2013. godine

132.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

133.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bilje, Bilje

134.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

135.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

136.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

137.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

138.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

139.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Budrovci, Budrovci

140.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac

141.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dalj, Dalj

142.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Darda, Darda

143.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

144.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

145.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Draž, Draž

146.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Drenje, Drenje

147.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

148.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

149.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Gorjani, Gorjani

150.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

151.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

152.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

153.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

154.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

155.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

156.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

157.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

158.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

159.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

160.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

161.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

162.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

163.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

164.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

165.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

166.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Laslovo, Laslovo

167.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Lug, Lug

168.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

169.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

170.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

171.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

172.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

173.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

174.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

175.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

176.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Popovac, Popovac

177.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

178.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Šećerana, Šećerana

179.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

180.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

181.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

182.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

183.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

184.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

185.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

186.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

187.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

188.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

189.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

190.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

191.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta I. gimnazije Osijek, Osijek

192.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta II. gimnazije Osijek, Osijek

193.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta III. gimnazije Osijek, Osijek

194.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek

195.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Osijek, Osijek

196.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

197.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

198.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

199.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Dalj, Dalj

200.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

201.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

202.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

203.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Valpovo, Valpovo

204.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

205.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek

206.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

207.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek

208.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

209.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

210.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednjoškolskog đačkog doma, Osijek

211.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše", Osijek


AKTI ŽUPANA


212.    Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

213.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o preuzimanju pokroviteljstava nad akcijama i manifestacijama

214.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

215.    Katalog informacija Osječko-baranjske županije

216.    Rješenje o prijenosu opreme u vlasništvo Doma zdravlja Osijek

217.    Rješenje o prijenosu opreme u vlasništvo Opće županijske bolnice Našice

218.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Jasnom Nagyszombaty-Šarić, dr.med.spec. opće medicine

219.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

220.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Tomislavom Kopačinom, dipl.ing.med. biokemije

Top