Županijski glasnik - 01/13

"Županijski glasnik" broj  1/13., Osijek,  11. veljače 2013.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

1.    Odluka o pokretanju postupka sanacije Opće županijske bolnice Našice

 2.    Rješenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

 3.    Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

 4.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije

 5.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije


AKTI ŽUPANA

 6.    Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 7.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja

 8.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prosvjetu

 9.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

10.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

11.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

12.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

13.    Rješenje o promjeni osobe zadužene za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika

14.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vladimiru Kolesariću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Belog Manastira

15.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Josipom Grgas, dr.med.

16.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Borkom Rnjak, dr.med.

17.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA


18.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

19.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

20.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

21.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

22.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

23.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

24.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

25.    Izvještaj o prihodima i rashodima u 2012. godini Predstavnika slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
 

Top