Županijski glasnik - 09/14

"Županijski glasnik" broj 9/14., Osijek, 30. srpnja 2014.S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE


190.    Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

191.    Izmjene Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine

192.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Galerije likovnih umjetnosti, Osijek

193.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije

194.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

195.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o Reformi Zajedničke poljoprivredne politike 2015. - 2020. - Izravna plaćanja

196.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

197.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

198.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije

199.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

200.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu

201.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

202.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

203.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2009.-2012. godine

204.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2013. godinu

205.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2013. godinu

206.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2013. godinu

207.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu

208.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

209.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

210.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2013. godinu i provedbi programa "Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek"

211.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2013. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2014. godinu

212.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

213.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

214.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita "Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici

215.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

216.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Našice

217.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

218.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Grada Našica za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Našice kao kulturnog dobra

219.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2014. godine


AKTI ŽUPANA

220.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

221.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

222.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

223.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

224.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

225.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

226.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

227.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice za 2014./2015. školsku godinu

228.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

229.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

230.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek za 2014./2015. školsku godinu

231.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

232.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir za 2014./2015. školsku godinu

233.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo za 2014./2015. školsku godinu

234.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo za 2014./2015. školsku godinu

235.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir za 2014./2015. školsku godinu

236.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

237.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

238.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

239.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir za 2014./2015. školsku godinu

240.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo za 2014./2015. školsku godinu

241.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj, Dalj za 2014./2015. školsku godinu

242.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac za 2014./2015. školsku godinu

243.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac za 2014./2015. školsku godinu

244.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo za 2014./2015. školsku godinu

245.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

246.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek za 2014./2015. školsku godinu

247.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije

248.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

249.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

250.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

251.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području općine Feričanci

252.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

253.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog I. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drenje

254.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Medicinske škole Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2014./2015.

255.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2014./2015.

256.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek za školsku godinu 2014./2015.

257.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

258.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o određivanju poslovne adrese Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

259.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anđeli Klir za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

260.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Nadom Dumančić, dr.med.

261.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

262.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

263.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Čeminac

264.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Petlovac

265.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog I. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koška

266.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željku Vrbanu za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

267.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdravku Klešćiku za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Našica

268.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Darku Nikšiću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada na području Osječko-baranjske županije

269.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Vesnom Veselinović, dr.med.dent.

270.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"


AKTI RADNIH TIJELA

271.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

272.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije
 

Top