31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 05/14

"Županijski glasnik" broj 5/14., Osijek, 30. svibnja 2014.


S A D R Ž A J

AKTI SKUPŠTINE

131.    Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije

132.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

133.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije

134.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

135.    Zaključak o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

136.    Zaključak o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

137.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije

138.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

139.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

140.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

141.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

142.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

143.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

144.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2013. godinu

145.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u 2013. godini

146.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini

147.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

148.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

149.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini

150.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

151.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2013. godini

152.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

153.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2013. godini


AKTI ŽUPANA

154.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Čeminac

155.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije


AKTI RADNIH TIJELA

156.    Zaključak o dodjeli "Povelje lokalne samouprave" Osječko-baranjske županije

157.    Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

Top