Županijski glasnik - 12/15

"Županijski glasnik" broj 12/15., Osijek, 11. studenoga 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

397.    Odluka o izmjeni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji

398.    Plan zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije

399.    Plan civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije

400.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

401.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije

402.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja

403.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije tijekom 2014. godine

404.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

405.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

AKTI ŽUPANA

406.    Pravilnik o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

407.    Plan raspodjele financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

408.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

409.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2015./2016.

410.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

411.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

412.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2015./2016.

AKTI RADNIH TIJELA

413.    Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije
 

Top