Županijski glasnik - 04/15

"Županijski glasnik" broj 4/15., Osijek, 13. svibnja 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

71.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

72.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

73.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

74.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

75.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

76.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

77.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj     kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

78.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2014. godini

79.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014. godini

80.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

Top