Županijski glasnik - 01/15

"Županijski glasnik" broj 1/15., Osijek, 27. veljače 2015.S A D R Ž A J


AKTI ŽUPANA

 1.    Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

  2.    Godišnji plan energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

  3.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

  4.    
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

  5.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

  6.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

  7.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

  8.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

  9.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

10.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

11.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

12.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o načinu izvršenja zajedničke obveze uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
-    Sporazum o načinu izvršenja zajedničke obveze uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

13.    Zaključak o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

14.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ivanom Francemom, dr. med. dent.

15.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Boženom Lakić Bobetić, dr. med. dent.

16.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Lidijom Prlić, dr. med. spec. obiteljske medicine

17.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

18.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada na području Osječko-baranjske županije

19.    Zaključak o poništenju Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Zvonimiri Jelinić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka


AKTI RADNIH TIJELA

20.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine na području Osječko-baranjske županije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

21.    Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

22.    Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

23.    Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

24.    Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

25.    Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

26.    Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

27.    Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

28.    Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

29.    Završni račun Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

Top