Županijski glasnik - 14/17

"Županijski glasnik" broj 14/17., Osijek, 22. prosinca 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

710.    Odluka o dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

711.    Odluka o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede

712.    Odluka o pristupanju Osječko-baranjske županije u Pannon Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću

713.    Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

714.    Dopune Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina

715.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

716.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

717.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek


AKTI ŽUPANA

718.    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

719.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

720.    Godišnji plan energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

721.    Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

722.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

723.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

724.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo

725.    Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

726.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

727.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

728.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

729.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije

730.    Rješenje o razrješenju pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

731.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

732.    Rješenje o razrješenju pročelnika Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

733.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

734.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

735.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Dinom Včeva, dr. med.

736.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus"

737.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Đurđenovac

738.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Magadenovac

739.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dragi Kakašu za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

740.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ariani Okštajner za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Donjeg Miholjca

741.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Lucijom Macokatić Ilijaš, dr. med. spec. obiteljske medicine

742.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Jadrankom Belaj, dr. med. spec. obiteljske medicine

743.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

744.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"


AKTI RADNIH TIJELA

745.    Izvješće Mandatne komisije


OSTALO

746.    I. Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini
 

Top