Županijski glasnik - 06/17

"Županijski glasnik" broj 6/17., Osijek, 19. travnja 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

164.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

165.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Bilje, Bilje

166.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

167.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

168.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

169.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

170.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

171.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Budrovci, Budrovci

172.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac

173.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Dalj, Dalj

174.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Darda, Darda

175.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

176.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

177.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Draž, Draž

178.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Drenje, Drenje

179.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

180.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

181.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Gorjani, Gorjani

182.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

183.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

184.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

185.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

186.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

187.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

188.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

189.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

190.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

191.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

192.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

193.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

194.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

195.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Laslovo, Laslovo

196.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Lug, Lug

197.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

198.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

199.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

200.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

201.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

202.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

203.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

204.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

205.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Popovac, Popovac

206.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Šećerana, Šećerana

207.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

208.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

209.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

210.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

211.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

212.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

213.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

214.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

215.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

216.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

217.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

218.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta I. gimnazije Osijek, Osijek

219.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta II. gimnazije Osijek, Osijek

220.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta III. gimnazije Osijek, Osijek

221.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek

222.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke škole Osijek, Osijek

223.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

224.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

225.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

226.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Dalj, Dalj

227.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

228.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

229.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Valpovo, Valpovo

230.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

231.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek

232.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

233.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek

234.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

235.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek


AKTI ŽUPANA

236.    Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

237.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

238.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice

239.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

240.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac

241.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovna škola "August Harambašić", Donji Miholjac

242.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

243.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bilje, Bilje

244.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac

245.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budrovci, Budrovci

246.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Čeminac, Čeminac

247.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dalj, Dalj

248.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

249.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dore Pejačević Našice, Našice

250.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

251.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž

252.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje

253.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

254.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo

255.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gorjani, Gorjani

256.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

257.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

258.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

259.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

260.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac

261.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

262.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška

263.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

264.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

265.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo

266.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

267.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Trnava

268.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

269.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

270.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

271.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ladimirevci, Ladimirevci

272.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo

273.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug   

274.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

275.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

276.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Magadenovac

277.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci

278.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

279.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

280.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

281.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

282.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Popovac, Popovac

283.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš

284.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

285.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

286.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo

287.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

288.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac

289.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

290.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i upravne škola Osijek, Osijek

291.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

292.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

293.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo

294.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

295.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

296.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

297.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije Osijek, Osijek

298.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

299.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

300.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

301.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Osijek, Osijek

302.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

303.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

304.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

305.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Dalj, Dalj

306.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

307.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

308.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

309.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Valpovo, Valpovo

310.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

311.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek

312.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

313.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

314.    Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

315.    Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma Osijek, Osijek

316.    Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek, Osijek

317.    Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Našice

318.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo o iznosu participacije za školsku godinu 2017./2018. roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu

319.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek za školsku godinu 2017./2018.

320.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Romanom Bogojević, dr. med. spec. obiteljske medicine

321.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2017./2018. školsku godinu

322.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2017./2018.

323.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2017./2018.

324.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

Top