Županijski glasnik - 05/17

"Županijski glasnik" broj 5/17., Osijek, 14. travnja 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

146.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

147.    Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine

148.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

149.    Zaključak povodom razmatranja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

150.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

151.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

152.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

153.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

154.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

155.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2016. godinu

156.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2016. godinu

157.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

158.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2016. godinu

159.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini

160.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2016. godinu

161.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

162.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

163.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

Top