31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 01/17

"Županijski glasnik" broj 1/17., Osijek, 10. veljače 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

1.    Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir


AKTI ŽUPANA

2.    Pravilnik o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"

3.    Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

4.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

5.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"

6.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

7.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

8.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i ažuriranje planova razvoja na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

9.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu donacija neprofitnim pravnim osobama za športske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

10.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za odobravanje potpora u vatrogastvu i imenovanju njegovih članova

11.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

12.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

13.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

14.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

15.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek

16.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

17.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

18.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

19.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

20.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir

21.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Našice

22.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

23.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

24.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

25.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

26.    Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

27.    Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

28.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

29.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu za 2017. godinu i imenovanju njegovih članova

30.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

31.    Zaključak o utvrđivanju Politike kvalitete Osječko-baranjske županije

32.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

33.    Financijski plan Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

34.    Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

35.    Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

36.    Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

37.    Financijski plan Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Top