Županijski glasnik - 15/18

"Županijski glasnik" broj 15/18., Osijek, 19. listopada 2018.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

409. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

410. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

411. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek

412. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

413.Izmjene Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine

414. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

415. Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja poduzetnika početnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak

416. Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva Hrvatske banke za obnovu i razvitak

417. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

418. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

419. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Beli Manastir

420. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Daniela Erdeljija i drugih za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Petrijevci kao kulturnog dobra

421. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Krunoslava Đurkina iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

422. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

423. Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"

424. Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije ''Vrijeme je za školski obrok 2''

425. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2017./2018.

426. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini

427. Zaključak povodom razmatranja Informacije o iskazu interesa Osječko-baranjske županije za sudjelovanje u Školskoj shemi

428. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2017. godini na području Osječko-baranjske županije

429. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2017. godinu

430. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2017. godinu

431. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2018. godine

 

AKTI ŽUPANA

432. Pravilnik o nabavi i korištenju zaštitne odjeće i obuće i službene odjeće za određena radna mjesta u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

433. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

434. Zaključak o donošenju Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Otpremna stanica Beničanci operatera INA Industrija nafte d.d.

435. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

436. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

437. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Sandrom Glumac Tešankić, dr. med. dent.

438. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Franom Patrunom, dr. med. dent.

439. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

Top