Županijski glasnik - 11/18

"Županijski glasnik" broj 11/18., Osijek, 20. srpnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


325.    Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo


AKTI ŽUPANA


326.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

327.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

328.    Rješenje o izmjenama i dopuni Rješenja o osnivanju Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog, urbanističko arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek i imenovanju njegovih članova

329.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac i imenovanju njegovih članova

330.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda i imenovanju njegovih članova

331.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek i imenovanju njegovih članova

332.    Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi 2"

333.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA


334.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

335.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

336.    Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

337.    Završni račun Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

338.    Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

339.    Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

340.    Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

341.    Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

342.    Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

343.    Završni račun Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

344.    Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

345.    Završni račun Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

346.    Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE


347.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

348.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije


Top