Županijski glasnik - 01/18

"Županijski glasnik" broj 1/18., Osijek, 19. siječnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI ŽUPANA

1.    Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Županije

2.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije

3.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

4.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

5.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

6.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

7.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije

8.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije

9.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije

10.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

11.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

12.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije

13.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

14.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

15.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za upravu i pravna pitanja

16.    Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga odluka o zaštiti izvorišta Velimirovac, izvorišta Motičina (izvora Toplica, Polata i Zmajevac)
i izvora Seona


17.     Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga odluka o zaštiti izvorišta Velimirovac, izvorišta Motičina (izvora Toplica, Polata i Zmajevac) i izvora Seona

18.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

19.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

20.        Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

21.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bijelo Brdo, Bijelo Brdo

22.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

23.    Rješenje o osnivanju Ocjenjivačkog suda za odabir idejnog, urbanističko arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije u Osijeku i imenovanju njegovih članova

24.    Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok''

25.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

26.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek


OSTALO

27.    Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini.
 

Top