Županijski glasnik - 18/18

"Županijski glasnik" broj 18/18., Osijek, 17. prosinca 2018.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

513. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe na Grad Osijek

514. Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

515. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

516. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

517. Rješenje o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

518. Rješenje o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

519. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

520. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

521. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

522. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

523. Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

524. Zaključak o pokretanju inicijative za proširenje Mreže javne zdravstvene službe

525. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Valpovo

526. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

527. Zaključak o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije

-      Sporazum o suradnji između Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije

528. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije

529. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

530. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

AKTI RADNIH TIJELA

531. Izvješće Mandatne komisije

532. Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije

Top